sigarayı bırakmanın yararlarıSİGARAYI BIRAKMANIN YARARLARI

* Sağlık Yararları :
Sigarayı bırakmak tütün kullanımı ile beraber ortaya çıkan tüm sağlık risklerini bir anda azaltır. Bu suretle hem toplum sağlığı hem de bireysel sağlık anlamında faydalıdır. Birey sigara içmeyi bıraktığında kalp, akciğer, solunum yolları hastalıkları ve kanserler gibi hastalık riskleri de bir anda azalır. Bu nedenle kişilerin bırakma kararı vermeleri, yaşam sürelerini ve kalitelerini kendilerinin belirlemeleri anlamında bir dönüm noktası olarak görev yapar.

Sigara içenlerde, 35 yaşından daha önce bırakanlarda erken ölüm riski hemen hemen yok olur. Sigara içenlerin akciğer kanseri riskleri, onların ne ağırlıkta sigara içtikleri kadar ne kadar süredir sigara içtikleri ile de orantılıdır. 20 yıldan fazla sigara içenlerde risk çok fazladır. Fakat bunun üzerine eklenecek her yıl riskin boyutlarını çok fazla miktarda arttırmaktadır. Ve 20 yılın üzerinde bırakılsa bile, risk hiç içmeyenler kadar düşük olmayacaktır. Kalp hastalıkları ile sigara bırakmanın yararları arasında yakın bir ilgi vardır.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen değişiklikler ;
* 20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.
* 8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.
* 24 saat sonra, vücut karbonmonksitten arınır.
* 48 saat sonra, kan nikotin düzeyi azalır,tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artar.
* 72 saat sonra, hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. Enerji düzeyi artar.
* 2-12 hafta sonra, tüm vücuttaki dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır, yürürken yorulma ve tıkanma daha az görülür.
* 3-9 ay sonra, öksürük, kısa aralıklarla nefes alıp verme ve wheezing (hırıltılı yada ıslık sesli soluk alıp verme) gibi solunum yolu problemleri düzelir, akciğer fonksiyonları % 5-10 oranında artar.
* 12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.
* 12-36 ay sonra, mesane kanseri riski %50 azalır.
* 5 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski hiç içmemiş olanlar kadar olmasa da %50 oranında azalır, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri riski % 50 azalır.
* 10-15 yıl sonra,. kalp krizi geçirme riski tamamen ortadan kalkar ve içmeyenlerle aynı seviyeye iner, akciğer kanseri riski sigara içenlere göre % 50 azalır.

* Bireysel Yararları :
Sağlığın genel olarak düzelmesinin yanında, yiyeceklerin tadını daha iyi alma, koku duyusunun gelişmesi, maddi yararlar, özsaygının daha iyi hale gelmesi ve evde , arabada ve diğer ortamlarda koklanan havanın daha temiz olması şeklindedir Kişilerin bırakmayı takiben hayatlarında gözle görülür değişiklikler olur. Örneğin bebekleri ve çocukları daha az hasta olur, cinsel yaşamları daha sağlıklı hale gelir, kendileri ve sosyal çevreleri ile barışık olurlar, sürekli sigara arayan endişeli halleri kaybolur, bağımlılıktan kurtulurlar ve fiziksel olarak kendilerini daha iyi hissederler.
http://www.ntvmsnbc.com/news/198023.asp

* Finansal yararları :
Halen Türkiye’de yetişkin yaştaki erkeklerin % 60-70 kadarı, kadınların ise % 20-25 kadarı sigara içmektedir. Sigara içme salgını büyük bir hızla çocuk ve genç yaş grubuna doğru kaymaya devam etmektedir. Türkiye’de sigara tüketiminin artması sonucu sigaraya bağlı hastalıklar, bu hastalıkların tedavisine ayrılan bütçe, bu hastalıklardan ölümler ve sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle oluşan iş ve güç kayıpları da giderek artmaktadır. Sürekli sözü edilen sigaraya bağlı hastalıkların içerisinde, üst solunum yolları ve diğer sistem enfeksiyonları atlanmaktadır. Oysa sadece özellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları ve bunların tedavileri için yapılan maliyet, iş ve güç kayıpları devletin ve bireyin bütçesine önemli zararlar vermektedir.

Dünyada her yıl 4.000.000 kişi sigaraya bağlı bir hastalık nedeniyle ölmektedir. Bu sayının 2025 yılında 10.000.000 kişiyi bulacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de tahminler yılda 100.000 kişinin sigaraya bağlı bir hastalık nedeniyle öldüğünü, buna bağlı sağlık harcamalarının 1 katrilyon TL’ nin üzerinde olduğunu göstermektedir. Günümüzdeki verilere göre Türkiye’de bir yıl içinde sigaraya harcanan para Sağlık Bakanlığı bütçesinin 4.6 katıdır.

Araştırmalara göre, iş yerinde sigara içimini sınırlayan düzenlemelerle iş yerinde sigara içimi azalmaktadır. Bu da sigarayı bıraktırıcı olarak hizmet görebilir. Sigarayı bırakanlar, artık sigara için harcama yapmayacakları ve sağlık harcamaları azalacağı için bireysel düzeyde de tasarruf sağlayacaklardır. Sigara içen bireyleri olan bir ailenin aylık sigaraya ödedikleri para aylık mutfak gideri tutarından fazladır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !